Logga in

Aktuellt

Beräkningsprogram
Pilhöjd - Båglängd


TRAFIKSÄKERHETS-GRANSKARE?
SVBRF har en specialutformad räckeskurs som uppfyller Transportstyrelsens krav!

>Läs mer

>KURS 12/6


>Intresseanmälan till SVBRFs kurser
>Instruktion för märkning av permanenta skyddsanordningar. Branschdokument för frivillig tillämpning.

> Räcke 07
> Bilaga 07
Information SVBRF >Medlemsinformation
>Medlemsansökan

>Presentation SVBRF
Powerpointfil kan laddas ned från medlemmarnas inloggningssida
Allt för många vägarbetsplatser får anmärkning på skyddsanordningarna
>Läs mer...

Räckes- och APV-dagen den 29 maj är inställd.

Efter beslut i de arrangerande branschorganisationerna SVBRF och SBSV ställs den planerade Räckes- och APV-dagen den 29 maj i Rosersberg in. Med rådande arbetsbelastning hos medlemsföretagen och endast 1 ½ månad kvar i tid kommer inte resurserna att räcka till för att genomföra ett bra och intressant arrangemang.

Vi hoppas på er förståelse och fokuserar istället på den kommande
På Väg mässan hos Elmia i Jönköping dit ni är varmt välkomna den
13-14 mars 2019.


>Extrainsatt räckeskurs i Jönköping 23 maj!


Föredrag från Räckeskonferensen
16 november, 2017 i Borlänge

>Göran Fredriksson - Räckenas betydelse för olycksutgången
>Herbert Nyamakope VRS Design Course - Irish Experience
>Jonas Skyllberg - Totalentreprenader
>Jörgen Persson - MC o Räcken
>Karin Edvardsson - Trafiksäkerhetsgranskare , vad gör dom?
>Lars-Olof Nilsson - Grön Betong 2.0
>Magnus Ljungberg - Upprustning av vägräcken
>Utveckling Räcken, Bild 1-6 Göran Fredriksson, Bild 7-17 Mats Pettersson
>Peter Kankis - Varför är räcken fula, gestaltning


Välkommen till SVBRF

SVBRF är en branschorganisation för företag och organisationer som är verksamma inom området trafiksäkerhetsmaterial/tjänster. Föreningen representerar tillverkare, återförsäljare, montage- och konsultföretag samt forskare inom området väg- och broräcken samt närliggande anordningar.

SVBRFs främsta mål är att främja trafiksäkerheten på det svenska vägnätet genom att:
● Sprida kunskap om de krav som gäller för räckesprodukter
● Arbeta för att norm- och säkerhetskrav samt svenska bestämmelser tillämpas lika i hela landet
● Vara remissinstans i standardiseringsarbetet inom EU och motsvarande svenska bestämmelser
● Företräda branschen gentemot Trafikverket, övriga myndigheter och organisationer.


Montageutbildning

> Läs mer om utbildningen

>Beställ förteckning över auktoriserade montörer

Använd auktoriserade montörer när det är dags för montage av dina skyddsanordningar!
VI VERKAR FÖR EN SÄKRARE TRAFIKMILJÖ LÄNGS SVERIGES VÄGAR.