Logga in

Aktuellt

Artiklar som beskriver räckessystem. Publicerade av Svensk Byggtjänst i AMA-nytt.

>Läs här!


Vi hälsar nya medlemsföretag välkomna!
>Benders Sverige AB
>Sweco Civil AB

> Räcke 18
> Bilaga 18


Beräkningsprogram
Pilhöjd - Båglängd


>Intresseanmälan till SVBRFs kurser
>Instruktion för märkning av permanenta skyddsanordningar. Branschdokument för frivillig tillämpning.

 Information SVBRF >Medlemsinformation
>Medlemsansökan

>Presentation SVBRF
Powerpointfil kan laddas ned från medlemmarnas inloggningssida
Allt för många vägarbetsplatser får anmärkning på skyddsanordningarna
>Läs mer...
utrop

En gemensam allvarlig uppmaning till Trafikverkets GD, Lena Erixon från tre branschorganisationer.

>länk till skrivelse

På väg

Välkommen till SVBRF

SVBRF är en branschorganisation för företag och organisationer som är verksamma inom området trafiksäkerhetsmaterial/tjänster. Föreningen representerar tillverkare, återförsäljare, montage- och konsultföretag samt forskare inom området väg- och broräcken samt närliggande anordningar.

SVBRFs främsta mål är att främja trafiksäkerheten på det svenska vägnätet genom att:
● Sprida kunskap om de krav som gäller för räckesprodukter
● Arbeta för att norm- och säkerhetskrav samt svenska bestämmelser tillämpas lika i hela landet
● Vara remissinstans i standardiseringsarbetet inom EU och motsvarande svenska bestämmelser
● Företräda branschen gentemot Trafikverket, övriga myndigheter och organisationer.


Föredrag från Räckeskonferensen
16 november, 2017 i Borlänge

>Göran Fredriksson - Räckenas betydelse för olycksutgången
>Herbert Nyamakope VRS Design Course - Irish Experience
>Jonas Skyllberg - Totalentreprenader
>Jörgen Persson - MC o Räcken
>Karin Edvardsson - Trafiksäkerhetsgranskare , vad gör dom?
>Lars-Olof Nilsson - Grön Betong 2.0
>Magnus Ljungberg - Upprustning av vägräcken
>Utveckling Räcken, Bild 1-6 Göran Fredriksson, Bild 7-17 Mats Pettersson
>Peter Kankis - Varför är räcken fula, gestaltning


Montageutbildning

> Läs mer om utbildningen

>Beställ förteckning över auktoriserade montörer

Använd auktoriserade montörer när det är dags för montage av dina skyddsanordningar!
VI VERKAR FÖR EN SÄKRARE TRAFIKMILJÖ LÄNGS SVERIGES VÄGAR.