Logga in

Förteckning av montagetjänster som tillhandahålls av SVBRF's medlemsföretag
Företag Balkräcke Rörräcke Broräcke Linräcke Betongräcke Krockdämpare/
Vägräckesändar
Hålslagning
ATA Bygg- Markprodukter AB X X X X X X X
Blue Systems AB X X
Bopec Väst AB X X X X X X
T Dahlströms Smidesverkstad AB X X X X
Dala Bygg- och Betongteknik AB X X X X X X X
DAVNORDIC AV X   X     X X
LEOB AB X X X X X
Nordic Road Safety AB X X X     X X
NymanWänseth Byggmästare AB X X          
ProVia Entreprenad AB X X X X X X X
Räckesmontörerna JoBrå AB X X X X X
Räkessättarna AB X X X X   X X
Saferoad Sverige AB X X X     X X
S:t Eriks AB X
Svevia AB X X X X X X X

Förteckning över skyddsanordningar som levereras av SVBRF's medlemsföretag
>Balkräcken >Mitt- och skiljeräcken >Linräcken >Rörräcken >Betongräcken >Broräcken  
>Slänträcken >Övriga räcken >Krockdämpar >Övergångar, Vägräckesändar, Öppningsbara räcken m.m.
>Utgångna ej CE-märkta räcken, endast delar för reparation

Balkräcken
Produktnamn Klass Arb.bredd/
Fordonsinträngn.
W / VI
Skade-
riskklass
Snöplogs-
klass
Ståndare
c-c, m
CE-märkn/DoP Leverantör Länk till prod.info.
Flexbeam SPR4, enkelsidigt N2 W1/VI1 B 4 2 161220 ATA Hill & Smith AB  
Flexbeam SPR4, enkelsidigt N2 W2/VI2 B 4 2,5 161220 ATA Hill & Smith AB  
Fleaxbeam SPR4, enkelsidigt N2 W3/VI3 A 4 4 161220 ATA Hill & Smith AB  
Fleaxbeam SPR4, enkelsidigt N2 W4/VI4 A 4 5 161220 ATA Hill & Smith AB  
Flexbeam CEFB12, dubbelsidigt N2 W2 A 3 1,6 140528 ATA Hill & Smith AB  
Flexbeam CEFB13, dubbelsidigt N2 W3 A 3 4 140528 ATA Hill & Smith AB  
Flexbeam CEFB14, dubbelsidigt N2 W4 A 3 4,8 140528 ATA Hill & Smith AB  
Flexbeam plus
CEFB21, enkelsidigt
N2 W1 B 3 1,2 140528 ATA Hill & Smith AB  
Flexbeam plus
CEFB22, enkelsidigt
N2 W2 B 3 2 140528 ATA Hill & Smith AB  
Flexbeam plus
CEFB23, enkelsidigt
N2 W3 B 3 2,8 140528 ATA Hill & Smith AB  
Flexbeam
CEFB04, enkelsidigt
N2 W4 A 3 4 140311 ATA Hill & Smith AB  
Flexbeam
CEFB05, enkelsidigt
N2 W5 A 3 5 140311 ATA Hill & Smith AB  
Flexbea, plus
CEFB64, enkelsidigt
H1 W4 B 3 2 150414 ATA Hill & Smith AB  
Flexbeam plus
CEFB85, enkelsidigt
H2 W5 B 3 2 140528 ATA Hill & Smith AB  
Flexbeam plus CEFB63, enkelsidigt H1 W4 B 3 1,6 150512 ATA Hill & Smith AB  
Flexbeam plus CEFB63, enkelsidigt H1 W3/VI6 B 3 1,6 150412 ATA Hill & Smith AB  
Bri-flex
CEFB95 dubbelsid.
H2 W5 A   1,6 140528 ATA Hill & Smith AB  
Birsta K N2 W5 A   2 141212 Saferoad Sverige AB  
Birsta K N2 W6 A   4 141212 Saferoad Sverige AB  
Birsta S N2 W2 A   1 141212 Saferoad Sverige AB  
Birsta S N2 W5 A   5 141212 Saferoad Sverige AB  
Birsta W2 N2 W4 A   2 141030 Saferoad Sverige AB  
Birsta W2 N2 W4 A   4 141030 Saferoad Sverige AB  
Birsta W3+ (EU2) N2 W3 A 3 2 140702 Saferoad Sverige AB  
Birsta W3+ (EU4) N2 W3 A 3 4 140702 Saferoad Sverige AB  
Birsta W3 N2 W4 A   2 140925 Saferoad Sverige AB  
Birsta W3 N2 W5 A   4 140925 Saferoad Sverige AB  
Birsta W3 EM1,33 N2 W4 1,2m B   1,33 110623 Saferoad Sverige AB  
Birsta W3 EM2 N2 W5 1,6m A   2 110623 Saferoad Sverige AB  
Birsta W3 DM1,33 N2 W5 1,4m B   1,33 110630 Saferoad Sverige AB  
Birsta W3 DM4 N2 W5 1,6m B   4 110630 Saferoad Sverige AB  
D-Fence N2W2 N2 W4 1,1m A   2 111104 Dahlströms Smides-
verkstad AB
 
D-Fence N2W4 N2 W5 1,7m A   4 111104 Dahlströms Smides-
verkstad AB
 
D-Fence N2K2 N2 W5 1,7m A   2 111104 Dahlströms Smides-
verkstad AB
D-Fence N2K4 N2 W6 2m A   4 111104 Dahlströms Smides-
verkstad AB
 
Easy-Rail 1.33 N2 W2 0,8m A   1.33 131121 RSSE Roadside Safety
Engineering AB
 
Easy-Rail 2.00 N2 W3 1,0m A   2.00 140107 RSSE Roadside Safety
Engineering AB
 
Easy-Rail 4.00 N2 W4 1,1m A   4.00 110713 RSSE Roadside Safety
Engineering AB
 
Easy-Rail 6.00 N2 W5 1,4m A   6.00 110713 RSSE Roadside Safety
Engineering AB
 
Easy-Rail 1.33 H1 W3 A   1.33 131121 RSSE Roadside Safety
Engineering AB
 
Easy-Rail 2.00 H1 W4 A   2.00 140107 RSSE Roadside Safety
Engineering AB
 
Fracasso B25365 N2 W6 A   2,66   RSSE Roadside Safety
Engineering AB
 
Fracasso 3n24156 H2 W8 A   2,25   RSSE Roadside Safety
Engineering AB
 
Fracasso 3n24872 H2 W7 A   2,0   RSSE Roadside Safety
Engineering AB
 
Fracasso B26825 H2 W8 A   2,0   RSSE Roadside Safety
Engineering AB
 
Fracasso 3n21756 H3 W8 A   1,5   RSSE Roadside Safety
Engineering AB
 
Fracasso 3n28428 H4b W6 B   1,9   RSSE Roadside Safety
Engineering AB
 
MegaRail es N2 W2 A NPD* 2 131118 Saferoad Sverige AB  
MegaRail ec 4.4 H2 W4 A NPD* 1,33 140403 Saferoad Sverige AB  
MegaRail sk H2 W2 A NPD* 1,33 140403 Saferoad Sverige AB  
MegaRail sk H4b W4 A NPD* 1 131210 Saferoad Sverige AB
Nordic Stalpro su N2 W2 A 3 2,0 170404 Nordic Road Safety AB  
Nordic Stalpro s4 N2 W3 A 3 4,0 170317 Nordic Road Safety AB  
Nordic SF N2 N2 W3 A 4 4,0 170210 Nordic Road Safety AB  
Nordic Stalpro sl N2 W4 A 3 6,0 170317 Nordic Road Safety AB  
Nordic W N2 N2 W4 /W5 A 3 2.0 / 4,0 160422 Nordic Road Safety AB  
Nordic K N2 N2 W5 / W6 A 4 2,0 / 4,0 160422 Nordic Road Safety AB  
Nordic Stalpro hd H1 W3 A 3 1,33 170317 Nordic Road Safety AB
Nordic Stalpro su H1 W3 A 3 2,0 170404 Nordic Road Safety AB
Nordic ID H1 Dubbel H1 W3 A 3 2,0 170404 Nordic Road Safety AB  
Nordic Stalpro s4 H1 W4 A 3 4,0 170317 Nordic Road Safety AB  
Nordic ID H1 H1 W5 A 3 4,0 170317 Nordic Road Safety AB  
Nordic SF H2 High H2 W2 B 4 2,0 170407 Nordic Road Safety AB  
Nordic W H2 H2 W3 B 3 1,8 170417 Nordic Road Safety AB  
Nordic Stalpro hd H2 W4 A 3 1,33 170317 Nordic Road Safety AB  
Nordic ID H2 H2 W4 A 3 1,33 170317 Nordic Road Safety AB  
Nordic W++ H3 W5 B 4 1,33 170404 Nordic Road Safety AB  
SuperRail ES 1.0 N2 W2 A   1 120118 DAVNORDIC AB >länk
SuperRail ES 1.0 H1 W3 A   1 120118 DAVNORDIC AB >länk
SuperRail ECO e H2 W4 B   2 120118 DAVNORDIC AB >länk
SuperRail ECO d H2 W4 B   2 120118 DAVNORDIC AB >länk
SuperRail e H2 W4 A   1.33 120118 DAVNORDIC AB >länk
SuperRail d H2 W4 B   1.33 120118 DAVNORDIC AB >länk
SuperRail d
H4b W5 B   1.33 120118 DAVNORDIC AB >länk
SuperRail e H4b W7 A   1.33 120118 DAVNORDIC AB >länk
StalPro Rail su N2 W2 A   2 140331 DAVNORDIC AB >länk
StalPro Rail es N2 W2 B   2 140331 DAVNORDIC AB >länk
StalPro Rail
s 4
N2 W3 A   4 140331 DAVNORDIC AB >länk
StalPro Rail SP15 w2 N2 W4 A   2 140331 DAVNORDIC AB >länk
StalPro Rail SP15 w4 N2 W5 A   4 140331 DAVNORDIC AB >länk
StalPro Rail es H1 W2 A   2 140331 DAVNORDIC AB >länk
StalPro Rail hd H1 W3 A   1.33 140331 DAVNORDIC AB >länk
StalPro Rail su H1 W3 A   2 140331 DAVNORDIC AB >länk
StalPro Rail
s 4
H1 W4 A   4 140331 DAVNORDIC AB >länk
StalPro Rail hd H2 W4 A 1.33 140331 DAVNORDIC AB >länk
StalPro Rail d H2 W5 A   2 140331 DAVNORDIC AB >länk
*NPD=No Performance Determined / Ej klassad
 Topp

Mitt-/skiljeräcken
Produktnamn Klass Arbetsbredd Skade-
riskklass
Ståndare
c-c, m
Snöplogs-
klass
CE-märkt DoP Leverantör Länk till prod.info.
Flexbeam
CEFB14 dubbelsid.
N2 W4 A 4,8   111007   ATA Hill & Smith AB  
Flexbeam
SPR4 dubbelsid.
N2 W4 A 4 4 140625   ATA Hill & Smith AB    
Birsta 1P
i mark alt. med fotplatta
N2 W4 1,3m A 4   131120   Saferoad Sverige AB  
Birsta 1P
i mark alt. med fotplatta
H1 W5 1,7m A 4   131120   Saferoad Sverige AB  
DUO RAIL-KAB N2 W4 (1,4m) B     110607   Provia AB Länk
DUO RAIL-KA H1 W6 (2,0m) B     110607   Provia AB Länk
DUO RAIL-KAB H1 W5 (1,6m) B     110607   Provia AB Länk
DUO RAIL-KAB H2 W7 (2,4m) B     110607   Provia AB Länk
Nordic ID H1 Dubbel H1 W3 A 2 3 160208 170404 Nordic Road Safety AB  
Nordic M N2 N2 W4 A 4 4   180314 Nordic Road Safety AB  
StalPro Rail dl N2 W4 A 2   120118   DAVNORDIC AB  
StalPro Rail dl H1 W4 A 2   120118   DAVNORDIC AB  
StalPro Rail dl L1 W4 A 2   120118   DAVNORDIC AB  
Topp

Linräcken
Alla linräcken har snöplogsklass 2 om inte annat anges
Produktnamn Klass Arbetsbredd Skade-
riskklass
Ståndare
c-c, m
CE-märkn/DoP Leverantör
Brifen CEWR4005 N2 W4 A 3,2 140311 ATA Hill & Smith AB
Brifen CEWR4020 N2 W5 A 3,2 140311 ATA Hill & Smith AB
Brifen CEWRSB155 N2 W5 A 6 140311 ATA Hill & Smith AB
Brifen CEWRSB156 N2 W6 A 8 160303 ATA Hill & Smith AB
Brifen CEWR2035 H1 W5/VI8 A 3,2 161221 ATA Hill & Smith AB
Brifen CEWR008 H2 W8/VI8 A 3,2 161221 ATA Hill & Smith AB
SAFENCE
3RC-96
3RI-96
4RC-96
4RI-96
N2 W4 A 2,5 160628 Blue Systems AB
SAFENCE
3RC-96
3RI-96
4RC-96
4RI-96
N2 W5 A 3,00 160628 Blue Systems AB
SAFENCE
4RC-96
4RI-96
H1 W5 A 2,5 160628 Blue Systems AB
SAFENCE
4RC-08
4RI-08
H2 W8 A 1,5 160628 Blue Systems AB
SAFENCE
3RC-17
4RC-17
L2/H2 W8/VI8 A 3 170626 Blue Systems AB
SAFENCE
BL-4-C
BL-4-I
H2 W5/VI7 A 1,5 170626 Blue Systems AB
Topp

Rörräcken
Produktnamn Klass Arbetsbredd Skade-
riskklass
Ståndare
c-c, m
Snöplogs-klass CE-märkt DoP Leverantör Länk till prod.info.
Birsta 2P DU, dubbelsidig,
mont i mark alt med fotplatta
N2 W4 1,2m A 3   131120   Saferoad Sverige AB  
Birsta 2P
i mark alt. med fotplatta
N2 W4 1,2m A 3   131120   Saferoad Sverige AB  
Birsta 3P H3g
H=1,4m
H3 W5 1,7m B 2   120615   Saferoad Sverige AB  
Nordic R N2 N2 W3 A 4 4   180314 Nordic Road Safety AB  
Fracasso H4b mark H4b W6 1,9m B
ASI 1,1
    101005   RSSE Roadside Safety
Engineering AB
 
Safeline enkelsidigt N2 W5 1,7m A 3   110216   Saferoad Sverige AB  
Safeline dubbelsidigt N2 W5 1,5m A 3   110216   Saferoad Sverige AB  
Topp

Betongräcken
Produktnamn Klass Arbetsbredd Skade-
riskklass
CE-märkt Leverantör Länk till prod.info.
DB 80 / 6m N2 W3 N2 W3 B 140925 DELTA BLOC International GmbH DB 80
DB 80 / 6m H1 W4 H1 W4 B 140925 DELTA BLOC International GmbH DB 80
DB 80 / 6m H2 W6 H2 W6 B 140925 DELTA BLOC International GmbH DB 80
DB 100S / 6m H2 W5 H2 W5 A 140925 DELTA BLOC International GmbH DB 100S
DB 100 / 6m H4b W6 H4b W6 B 140925 DELTA BLOC International GmbH DB 100
DB 120S / 6m H4b W5 H4b W5 B 140925 DELTA BLOC International GmbH DB 120S
DB 80F / 6m H2 W3 H2 W3 B 140925 DELTA BLOC International GmbH DB 80F
DB 80AS-E / 6m H2 W1 H2 W1 B 140925 DELTA BLOC International GmbH DB 80AS-E
DB 80E / 6m H2 W1 H2 W1 B 140925 DELTA BLOC International GmbH DB 80E
DB 80AS-A / 6m H2 W1 H2 W1 B 140925 DELTA BLOC International GmbH DB 80AS-A
DB 80 LSW-R / H2 W5 H2 W5 B 140925 DELTA BLOC International GmbH DB 80 LSW-R
DB 100 LSW-M / H4b W5 H4b W5 B 140925 DELTA BLOC International GmbH DB 100 LSW-M
Delta Bloc 65S/6 T3 W2 A   Saferoad Sverige AB  
Delta Bloc 100S/6m H2 W5 B   Saferoad Sverige AB  
Delta Bloc 80/6m N2 W3 B   Saferoad Sverige AB  
Delta Bloc 100/6 H4b W8 B   Saferoad Sverige AB  
Delta Bloc 80/4 N2 W4 B   Saferoad Sverige AB  
GPLINK, 6m N2 W5 B 091209 Gunnar Prefab AB  
GPLINK, 3m N2 W5 B 091209 Gunnar Prefab AB  
GPLINK 2.0, 6m N2 W4 C 091209 Gunnar Prefab AB  
Barriärelement Linebloc N1 tvåsidigt N1 W2 A 110101
S:t Eriks AB Barriarelement-Linebloc
Barriärelement Linebloc N2 tvåsidigt N2 W4 B 110101
S:t Eriks AB Barriarelement-Linebloc
Barriärelement Rebloc RB60-12-T3 T3 W2 A   S:t Eriks AB Barriarelement-Rebloc/
Barriärelement Rebloc RB80-8-H1 H1 W4 B 110101 S:t Eriks AB Barriarelement-Rebloc
Barriärelement Rebloc RB100-8-H4b H4b W6 B 110101 S:t Eriks AB Barriarelement-Rebloc
Topp

Broräcken
Produktnamn Klass Arbetsbredd* Skade-
riskklass
Snöplogs-
klass
Fordons-inträngning Ståndare
c-c, m
CE-märkt DoP Leverantör
Birsta 3P
OBS! VARIANTER länk
H2 W3 B 4   1,8 alt 2 140702   Saferoad Sverige AB
Birsta 3P H3b H3 Wn3 B     2,0 130320   Saferoad Sverige AB
Birsta 3P H4b H4b Wn3 B     2,0 130320   Saferoad Sverige AB
Birsta Bro W
OBS! VARIANTER länk
H2 W3 B 3   1,8 140417   Saferoad Sverige AB
D-Fence H2W, typ A, H=1,2m Ingjuten Kantbalk H=100mm H2 W2 (0,7m) B     1,8 m 111104   Dahlströms Smides-
verkstad AB
D-Fence H2W, typ B, H=1,2m Ingjuten. Ej förhöjd kantbalk. Styrbalk H2 W4 (1,2m) B     1,8 m 111104   Dahlströms Smides-
verkstad AB
D-Fence H2W, m fotplåt, H=1,2m Kantbalk H=100mm H2 W3 (1,0m) B     1,8 m 111104   Dahlströms Smides-
verkstad AB
Easy-Rail OS 1.33 H1 W4 B           RSSE Roadside Safety Engineering AB
Nordic R H2 High H2 W2 B 4 VI3 2   180314 Nordic Road Safety AB
Nordic SF H2 High H2 W2 B 4   2,0 170210 170417 Nordic Road Safety AB
Nordic W H2 H2 W3 B 3   1,8 170210 170407 Nordic Road Safety AB
Safeline broräcke H2 W2 0,7m B     2,0m 110216   Saferoad Birsta AB
* Normaliserad arbetsbredd anges med Wn i förekommande fall
Topp

Slänträcken
Produktnamn Klass Arbetsbredd Skade-
riskklass
Ståndare
c-c, m
Godtagen
av TRV
ej CE-märkt
Leverantör Länk till prod.info.
Brifen N2S W6 (Wn=2,1m) A 3,2m 121130 ATA Hill & Smith AB  
SAFENCE
3RU-Slope-02
N2S W6 A 3,5 140128 Blue Systems AB  
SAFENCE
4RU-Slope-02
N2S W6 A 3 140128 Blue Systems AB  
Topp

Övriga räcken
Produktnamn Klass Arbetsbredd Skade-
riskklass
Ståndare
c-c, m
CE-märkt Leverantör Länk till prod.info.
Cidneo
Träräcke på stålstomme
N2 W4 A 2,0 101210 RSSE Roadside Safety Engineering AB  
Ducos
Träräcke på stålstomme
N2 W6 A 4,0 100209 RSSE Roadside Safety Engineering AB  
Leonessa
Träräcke på stålstomme
H2 W5 A 2,6 110722 RSSE Roadside Safety Engineering AB  
Tertu T18 4MS2 N2 W5 A 2 091221 DAVNORDIC AB >länk
Tertu T18 4M N2 W7 A 4 091221 DAVNORDIC AB >länk
Topp

Krockdämpare
Produktnamn Hast.klass Utböjn.-klass Fordons-rörelseklass Skaderisk-klass CE-märkt Leverantör Länk till prod.info.
EuroNEAT 80/1 D1 Z2 B   ATA Hill & Smith AB Länk
WALT 80/1 D3 Z1 B 081023 RSSE Roadside Safety Engineering AB  
EuroTRACC 80 80 D1 Z1 A 090702 ATA Hill & Smith AB  
EuroTRACC 80 Wide 80 D1 Z1 B 090702 ATA Hill & Smith AB  
EuroTRACC 110 110 D1 Z1 A 090702 ATA Hill & Smith AB  
EuroTRACC 110 Wide 110 D1 Z1 B 090702 ATA Hill & Smith AB  
QuadGuard CEN
parallell och koniskt utförande
110 D1 Z1 B 090406 ATA Hill & Smith AB Länk
QuadGuard CEN
parallell och koniskt utförande
100 D1 Z1 B 090406 ATA Hill & Smith AB Länk
QuadGuard CEN
parallell och koniskt utförande
80 D1 Z1 B 090406 ATA Hill & Smith AB Länk
QuadGuard CEN
parallell och koniskt utförande
50 D1 Z1 B 090406 ATA Hill & Smith AB Länk
Quest CEN 110 D2 Z1 B 090617 ATA Hill & Smith AB Länk
Quest CEN 100 D2 Z1 B 090617 ATA Hill & Smith AB Länk
Quest CEN 80 D1 Z1 A 090617 ATA Hill & Smith AB Länk
Nordic SMA 50 P 50 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA 80 P 80 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA 100 P 100 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA 110 P 110 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA 80 PL 80 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA 100 PL 100 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA 110 PL 110 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA 80 W 80 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA 100 W 100 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA 110 W 110 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA 80 WS 80 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA 100 WS 100 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA 110 WS 110 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA 80 WL 80 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA 100 WL 100 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA 110 WL 110 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA
80 semi W
80 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA
100 Semi W
100 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA
110 Semi W
110 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA
A/T 80/1
80 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA
80/1 Wide
80 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA City 50 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA Tree 50 D1 Z1 B 150130 Nordic Road Safety AB  
TAU Parallell och koniskt utförande 50 D1 Z1 A-B 100930 RSSE Roadside Safety Engineering AB www.rsse.se
TAU Parallell och koniskt utförande 80 D1 Z1 A-B 100930 RSSE Roadside Safety Engineering AB www.rsse.se
TAU Parallell och koniskt utförande 100 D1 Z1 A-B 100930 RSSE Roadside Safety Engineering AB www.rsse.se
TAU Parallell och koniskt utförande 110 D1 Z1 A-B 100930 RSSE Roadside Safety Engineering AB www.rsse.se
EuroTRACC 80 80 D1 Z1 A 141201 DAVNORDIC AB >länk
EuroTRACC 80 wide 80 D1 Z1 B 141201 DAVNORDIC AB >länk
EuroTRACC 100 100 D1 Z1 B 141201 DAVNORDIC AB >länk
EuroTRACC 100 Wide 100 D1 Z1 B 141201 DAVNORDIC AB >länk
EroTRACC 110 110 D1 Z1 A 141201 DAVNORDIC AB >länk
EuroTRACC 110 Wide 110 D1 Z1 B 141201 DAVNORDIC AB >länk
Topp

Övergångar, vägräckesändar, öppningsbara räckesdelar m.m.
Produktnamn Kap.klass Arbetsbredd Utböj.-klass Fordons-
rörelseklass
Skade-
riskklass
Godtagen
av TRV
ej CE-märkt
CE-märkt Leverantör Länk till prod.info.
ABC-terminal
Vägräckesände
P4   D.1.1 Z1 B 990728   ATA Hill & Smith AB  
Trend CEN
Enkelsidig
P2   D.1.1 Z2 A   131104
131104
ATA Hill & Smith AB Länk
Trend CEN
Enkelsidig
P4   D.1.1 Z2 A   131104
131104
ATA Hill & Smith AB Länk
Trend CEN
Dubbelsidig
P2   D.1.1 Z2 B   131021
131021
ATA Hill & Smith AB Länk
Trend CEN
Dubbelsidig
P4   D.1.1 Z2 B   131021
131021
ATA Hill & Smith AB Länk
Birsta SafeEnd P4   S0,5; T1,0 Z1 B 130628   Saferoad Birsta AB Länk
Easy-Rail P2
Vägräckesände
P2 y1(<1.00m)
z1(<4.00m)
    A     RSSE Roadside Safety Engineering AB  
Easy-Connect ESP
Övergångar
N2 W3     A     RSSE Roadside Safety Engineering AB  
Easy-Connect EDSP
Övergångar
H1 W3     B     RSSE Roadside Safety Engineering AB  
Easy-Connect Super-Rail Eco
Övergångar
H1 W4     B     RSSE Roadside Safety Engineering AB  
Euro ET
Vägräckesände
P4  <0,5 (X1)
2,75 (Y3)
  Z2 A   080714 ATA Hill & Smith AB Länk
Nordic SMA T2 L=4m P2   X1,Y1 Z2 B     Nordic Road Safety AB  
Nordic SMA T4 L=6m P4   X1,Y1 Z1 B     Nordic Road Safety AB  
S-A-B
Barriäröppning från 4,3 till 34,4m
H2 W6     A   081023 RSSE Roadside Safety Engineering AB  
X-Tension 110
Vägräckesände
P4   D1.1 Z2 B   100831 RSSE Roadside Safety Engineering AB  
OBEX P4 P4   D1 Z1 A 170904   RSSE Roadside Safety Engineering AB  
OBEX P2 P2   D1 Z1 A 171218   RSSE Roadside Safety Engineering AB  
Topp

verkstad AB
Utgångna ej CE-märkta räcken, endast delar för reparation
Produktnamn Kap.klass Arbetsbredd Skade-
riskklass
Ståndare-
c-c, m
Leverantör
DM 2 N2 W5 Bedömd B 2 Saferoad Sverige AB
Sicuro t&c N2 W4 1,3m A 4 Saferoad Sverige AB
Sicuro Classic N2 W4 1,3m A 2 Saferoad Sverige AB
Sicuro Classic N2 W6 2,0m A 4 Saferoad Sverige AB
GPLINK, 1m N2 W6 B Gunnar Prefab AB
Broräcke med W H2 W3 B 1,8 Saferoad Sverige AB
Broräcke med K H2 W3 B 1,8 Saferoad Sverige AB
Broräcke med W-profil H2 W3 B 1,8 Saferoad Sverige AB
Broräcke med Kohlswaprofil H2 W3 B 1,8 Dahlströms Smides-
verkstad AB
Birsta 3P H=1,2m H2 W3 0,7m B 2 Saferoad Sverige AB
Birsta 3P H=1,4m H2 W3 0,7m B 2 Saferoad Sverige AB
Birsta 3P Kantbalk B H2 W3 0,7m B 2 Saferoad Sverige AB
Sicuro Arc H=1,2m H2 W2 0,4m B 2 Saferoad Sverige AB
Sicuro Arc H=1,4m H2 W2 0,51m B 2 Saferoad Sverige AB