Logga in

Aqvis

AQVIS Miljö AB
Odalvägen 5, 59931 Ödeshög
Tel: +46 706 10 66 64
www.AQVIS.com
Kontaktperson, Tomas Svärd

Miljöspont på GP link

AQVIS Miljöspont har monterats på trafikbarriären GP-link vid en byggarbetsplats i centrala Stockholm. Det är brokonstruktionerna vid Sergels torg som ska rustas upp och Skanska har kontrakterats av Stockholm stad för att utföra arbetet. Området för projektet sträcker sig från NK, förbi Sergels torg och fram till centralstationen. Byggarbetsplatsen skyddas från omgivande trafik med skyddsbarriärer av GP-link och Miljösponten har monterats på barriären som absorberande bullerskydd. Konstruktionen för att fästa Miljöspont vid GP-link har utvecklats i samarbete mellan AQVIS Miljö och Vägjobb i Sverige AB.

 

Bullermätning från tågstation bättre än Naturvårdsverkets riktlinjer för absorbenter

Nu kan du ta del av resultatet från bullermätningar som ÅF Ingemansson AB genomfört i Önnestad. I december 2013 fick tio skånska orter nya tågstationer. Önnestad var en av dem och här användes AQVIS Miljöspont för att skapa en bättre ljudmiljö längs rälsen. När tågen kör reduceras oljudet i de dominerande frekvenserna genom akustisk anpassning och absorption hos panelen. Mätningarna visar att Naturvårdsverkets riktlinjer för absorberande bullerskydd klaras med god marginal.

Miljöspont integrerat i Birsta räcke vid E4

Nya E4 Sundsvall är det första projekt där AQVIS Miljöspont har monterats som bullerskydd på vägräcke från Birsta.
Birstas utvecklingsavdelning har skapat infästningsdetaljer och hittat en konstruktion för första och sista räckesmodulen som möjliggör montaget.

Miljöspont bakom räcke väg 288

AQVIS Miljöspont bullerskydd >läs mer