Logga in

ATA – a division of hs roads

ATA har sedan 1967 fokuserat på att utveckla lösningar och produkter för vägar och vägarbetsområden.
Vi är experter på utbildning, på att lösa komplexa trafiksituationer vid vägarbeten och att utveckla trafiksäkerhet.

Verksamhetsområden
• Trafikavstängningsmaterial, fordonsutrustning, vägskyltar mm.
• ATA Infra (väg- och broräcken, krockdämpare, bullerplank)
• ATA Tech (TMA, Ljuspilar, VMS-trailer, ITS)
• Uthyrning (Tillfälliga skyddsbarriärer, avstängningsmaterial)
• Trafikentreprenad
• Utbildning
• Monterings- och serviceverkstad för fordonsutrustning

Infrastrukturprodukter
• Väg- och broräcke
• Wireräcke
• Testade övergångar (Transitions)
• Krockdämpare
• Energiabsorberande vägräckesterminaler
• Eftergivliga stolpar (Passive safety)
• Bullerskydd
• VMS

ATA Högkapacitetsräcke
ATA Räckesavslutning

Brifens wireräcke är ett viktigt bidrag till vägsäkerheten i bland annat USA, Europa, Mellanöstern, Australien – totalt omkring 30 länder.
I Sverige finns Brifen längs våra vägar sedan början av 1990-talet.
Den snabba installationen och låga kostnaden sett till livslängden har gjort Brifen till förstavalet hos många beställare.

meag
Brifen sidoräcke
Sidoräcket placeras på vägbanans sidoområde (i stödremsan). Sidoräcket finns med tre eller fyra stållinor. Vid tre linor är översta stållinan placerad på 670 mm höjd och vid fyra linor är översta stållinan placerad på 720 mm höjd.
 
meag
Brifen mitträcke
Mitträcket placeras mellan mötande trafik i mittremsan på en motorväg eller då avståndet till mötande trafik är litet, exempelvis när en 13 metersväg byggs om till en
2 + 1 väg.
 
meag
Brifen slänträcke
Brifens slänträcke är högt nog att hantera en bil som flyger ut över slänten och lågt nog att ta hand om en bil som följer släntens lutning.
Information

Box 7051

192 07 Sollentuna
www.ata.se
Email ata@ata.se

Kontaktperson
Ulf Sköld
ulf.skold@ata.se
Mobil 070-567 85 10