Logga in

Bopec Väst AB

Vår affärsidé är att erbjuda våra kunder håltagning för alla typer av vägräcken, stållinor, kantstolpar, bullerskärmar, staket och skyltfundament.

Bopec

Arbetet utför vi med hydraulhammare som är lastbilsmonterade. Vi har också en terränggående larvmaskin med hydraulhammare. Vi monterar även stållinor, vägräcken och kantstolpar.

Vidare har vi Bopec Plinten till grundläggning och dragstag. Användningsområde är t.ex. tälthallar för industrin och dragstag till master och skyltar.

BOPEC VÄST AB startade år 1985 då vi själva byggde vår första håltagningsmaskin. Efterhand har vi utökat antalet maskiner och har nu totalt sju stycken.

 
Information

Tel 0304-451 90
Fax 0304-451 75

E-post: info@bopec.se

 

Kontaktpersoner:

Camilla Harrysson

camilla@bopec.se

0304-458 66

www.bopec.se