Logga in

Saferoad

Saferoad Sverige AB är en av Sveriges ledande aktörer inom trafiksäkerhet.
Vår verksamhet består av fyra affärsområden:
Skylt & Teknik
Räcke
Belysning & TA
Vakt & Lots


Birsta 1P
I raden av egenutvecklade produkter är Birsta 1P den senaste. Räcket är ett resultat av omvärldens krav på ökad trafiksäkerhet och minskade materialskador. Produkten är framtagen för att ersätta vajerräckena. Den mjuka profilen gör att fordonen inte fastnar och den minskar eventuella skador på fordon och räcke. 
Tester har visat att stålbalksräcket hänger kvar efter krock och att profilen återfår sin form utan att bli krokig eller bucklig. Birsta 1P:s konstruktion medför därför att behoven av reparationsinsatser och avstängda vägar blir minimala, vilket inte bara krymper totalkostnaden på lång sikt, utan ökar även säkerheten för driftpersonalen.

Birsta 1P


Birsta 2P
Rörräcket 2P byggs som en standardprofil för att hålla ett lågt pris. Konstruktionen har fokus på estetik och design. Birsta 2P förekommer oftast där det ställs krav på tilltalande trafikmiljö och god genomsikt, exempelvis vid trafikplatser, vattendrag eller kulturplatser.Produkten är genom sin slutna profil och snillrika infästning det enklaste och snabbaste rörräcket att montera. Infästningsbulten mot stolpen finns redan monterad vid leverans, vilket reducerar tidsåtgång för montage

Birsta 2P


Birsta 3P
3P är broräcket med de runda formerna, som bygger på standardprofiler för att hålla kostnaderna låga.
Produkten används oftast där det ställs krav på smakfull trafikmiljö och god genomsikt, t.ex. vid trafikplatser, vattendrag eller kulturplatser.
Räcket är en skruvad konstruktion som kan skruvas i efterhand, och har anpassats för att kunna monteras på broar med standardkantbalk. Räcket är dessutom konstruerat för att kunna monteras på broar med lutning, utan specialanpassning.
Materialet är i max. sex meter längder för att kunna monteras av två montörer.

Birsta 3P


DELTABLOC
Skyddsbarriären DELTABLOC kan bland annat användas till att styra trafikflöden, dela upp körfält och stänga av områden.
Barriären kräver minimalt med utrymme och har låg vikt. Den monteras enkelt och säkert med en lyftsax.
Vi har barriärer för både temporärt och permanent bruk. Läs mer här: http://bit.ly/2Fof9ZW

Deltabloc

Information

Saferoad Sverige AB
Volvogatan 2
731 36 Köping

 

Hemsida:
www.saferoad.seKontaktpersoner:
Ulf Sköld
Affärsområdeschef, Business Area Manager
RRS
Export Sales RRS
070 2200648
ulf.skold@saferoad.se

 
André Nilsson-Hugo
Försäljningschef Utesälj
070 3658855
andre.nilsson-hugo@saferoad.se