Logga in

Saferoad Birsta AB

Saferoad Birsta AB är ett verkstadsföretag med egen anläggning för varmförzinkning.
Historik och affärsidé
Redan när företaget bildades år 1961 av bröderna Erik och Nils Larsson, lades grunden för vårt sätt att arbeta idag. Nu som då gäller det inte bara att leverera felfria produkter, utan också att de levereras i rätt tid. Med detta som ledstjärna fortsätter vi att utveckla företaget.

Med vår över 50 år långa erfarenhet av produktion och projektledning är vår ambition är att tillhöra framtidens leverantörer.

Vi tillverkar och säljer väg- och broräcken samt rörupphängningar enligt SSG-standard. Vi tillhandahåller även kringtjänster för dessa produkter (montering, projektledning, mm.).Vår tillverkning och vårt huvudkontor finns i Sundsvall. Lokala försäljningskontor finns i Arboga (Region Mitt) och Borås (Region Syd). Lager av färdiga produkter finns i Sundsvall och Borås.


Birsta 1P
I n av egenutvecklade produkter är Birsta 1P den senaste. Räcket är ett resultat av omvärldens krav på ökad trafiksäkerhet och minskade materialskador. Produkten är framtagen för att ersätta vajerräckena. Den mjuka profilen gör att fordonen inte fastnar och den minskar eventuella skador på fordon och räcke. 
Tester har visat att stålbalksräcket hänger kvar efter krock och att profilen återfår sin form utan att bli krokig eller bucklig. Birsta 1P:s konstruktion medför därför att behoven av reparationsinsatser och avstängda vägar blir minimala, vilket inte bara krymper totalkostnaden på lång sikt, utan ökar även säkerheten för driftpersonalen.

Birsta 1P


Birsta 2P
Rörräcket 2P byggs som en standardprofil för att hålla ett lågt pris. Konstruktionen har fokus på estetik och design. Birsta 2P förekommer oftast där det ställs krav på tilltalande trafikmiljö och god genomsikt, exempelvis vid trafikplatser, vattendrag eller kulturplatser.Produkten är genom sin slutna profil och snillrika infästning det enklaste och snabbaste rörräcket att montera. Infästningsbulten mot stolpen finns redan monterad vid leverans, vilket reducerar tidsåtgång för montage

Birsta 2P


Birsta 3P
3P är broräcket med de runda formerna, som bygger på standardprofiler för att hålla kostnaderna låga.
Produkten används oftast där det ställs krav på smakfull trafikmiljö och god genomsikt, t.ex. vid trafikplatser, vattendrag eller kulturplatser.
Räcket är en skruvad konstruktion som kan skruvas i efterhand, och har anpassats för att kunna monteras på broar med standardkantbalk. Räcket är dessutom konstruerat för att kunna monteras på broar med lutning, utan specialanpassning.
Materialet är i max. sex meter längder för att kunna monteras av två montörer.

Birsta 3P

 

Information

Hemsida: www.saferoadbirsta.se

Kontaktpersoner:
Sundsvall
Saferoad Birsta AB
André Nilsson-Hugo
Box 30
863 22 Sundsbruk
Tel 060 527206
andre.nilsson-hugo@saferoad.se

Arboga
Tobias Sarebro
Box 218
732 24 Arboga
Tel 0589-61 03 42
tobias.sarebro@saferoad.se