Logga in

Svevia

Svevia är Sveriges ledande driftentreprenör och det fjärde största väg- och anläggningsföretaget i landet. Vi är ett statligt helägt bolag och vi finns etablerade över hela Sverige.
Vår kärnverksamhet är att utföra nybyggnation samt sköta drift, service och underhåll av Sveriges vägar och infrastruktur. Våra uppdrag omfattar allt från vägar, gator och broar till järnvägar, hamnar och fjärrvärme.
Vi hyr ut och underhåller maskiner, fordon, byggbodar, utrustning och lokaler.
Svevia erbjuder bland annat nymontering och reparation av alla väg- och broräcken, stållineräcken, säkerhetsbarriärer och bullerskärmar.

Svevia
Svevia monterar mitträcke med vajer på en 2+1-väg utanför Linköping.

Svevia
Svevia placerar ut en GP-gate längs brudparets kortegeväg till prinsessbröllopet.

Svevia AB
Box 4018
SE-171 04 Solna
Sweden
Tel: 020-55 10 10

E-post
info@svevia.se

Hemsida
www.svevia.se

Antal anställda
Ca 2800

Omsättning
7,9 miljarder SEK (2009)

Kontaktperson
Mattias Hede mattias.hede@svevia.se