Logga in

ULJA AB

ULJA AB erbjuder kurser som krävs för entreprenader och tjänster där Trafikverket och storstadskommunerna är beställare, samt kompletterande utbildningar inom närliggande områden för företag i anläggnings-, och transportsektorn.
Kurserna ges i egna lokaler i Göteborg och Upplands Väsby, i externa lokaler i hela landet eller hos kunderna om de så önskar.

Övergripande mål:

  • Deltagarna ska gå från ULJA AB:s utbildningar med stärkta kunskaper och en vilja att använda dessa för sitt eget och företagens bästa.
  • Sprida kunskapen vidare till nytta för alla.
Vi har stor erfarenhet från marksanerings-, bygg-, anläggnings- och transportentreprenader samt från räddningstjänsten. Detta gör våra utbildningarna både aktuella och intressanta. Lärare och utbildningar är godkända av Trafikverket, Transportstyrelsen, Svenska Brandskyddsföreningen, TYA, BYN, RBK, Liftutbildningsrådet, Svensk Energi, Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, HLR-rådet.

Ulja Hisingen
Vårt huvudkontor och utbildningslokaler på Hisingen.

Ulja Upplands Väsby
Våra utbildningslokaler i Upplands Väsby (Stockholm).
Information
Hemsida:
www.ulja.se

Kontakt:
031-799 78 50
08-557 614 20
info@ulja.se

Huvudkontor: Katrinerovägen 2A 417 49 Göteborg