Logga in

Aktuellt

Beräkningsprogram
Pilhöjd - Båglängd


Allt för många vägarbetsplatser får anmärkning på skyddsanordningarna
>Läs mer...


>Intresseanmälan till SVBRFs kurser
>Instruktion för märkning av permanenta skyddsanordningar. Branschdokument för frivillig tillämpning.

> Räcke 07
> Bilaga 07
Information SVBRF >Medlemsinformation
>Medlemsansökan

>Presentation SVBRF
Powerpointfil kan laddas ned från medlemmarnas inloggningssida
VIKTIG INFORMATION om ID06

Registreringar av auktoriserade montörer försenat p g a tekniska problem.

Behöver ni intyg på er auktorisation och inte kan finna det i ID06 kontakta adm@svbrf.se

Vi arbetar intensivt med ID06 för att lösa detta så snart som möjligt och hoppas att det inte ska orsaka alltför stora störningar.


SVBRF på Tylösandsseminariet

tylösand

SVBRFs utställning på Tylösandsseminariet lockade till samtal om räcken som vi hoppats. Ett bra tillfälle att komma i kontakt med beslutsfattare inom trafiksäkerhetsområdet. Vi kunde berätta vad man kan förvänta sig av de räcken som står längs våra vägar liksom de åtgärder som behöver vidtas inom olika områden för att de ska fungera som trafikanterna har rätt att förvänta sig.

På måndagen innan seminariet inträffade en ny olycka som kunde ha fått katastrofala följder. En lastbil åkte genom mitträckena på E4 norr om Huskvarna och landade i motsatta körriktning. Endast lindrigt skadade tack och lov… men vi kan inte fortsätta att lita på skyddsänglar. Det finns en orsak till att tunga fordon går igenom räckena!

>ladda ned trycksak


Välkommen till SVBRF

SVBRF är en branschorganisation för företag och organisationer som är verksamma inom området trafiksäkerhetsmaterial/tjänster. Föreningen representerar tillverkare, återförsäljare, montage- och konsultföretag samt forskare inom området väg- och broräcken samt närliggande anordningar.

SVBRFs främsta mål är att främja trafiksäkerheten på det svenska vägnätet genom att:
● Sprida kunskap om de krav som gäller för räckesprodukter
● Arbeta för att norm- och säkerhetskrav samt svenska bestämmelser tillämpas lika i hela landet
● Vara remissinstans i standardiseringsarbetet inom EU och motsvarande svenska bestämmelser
● Företräda branschen gentemot Trafikverket, övriga myndigheter och organisationer.


Montageutbildning

> Läs mer om utbildningen

>Beställ förteckning över auktoriserade montörer

Använd auktoriserade montörer när det är dags för montage av dina skyddsanordningar!
VI VERKAR FÖR EN SÄKRARE TRAFIKMILJÖ LÄNGS SVERIGES VÄGAR.