Logga in

Aktuellt

Kursprogram 2018


Beräkningsprogram
Pilhöjd - Båglängd


Allt för många vägarbetsplatser får anmärkning på skyddsanordningarna
>Läs mer...


>Intresseanmälan till SVBRFs kurser
>Instruktion för märkning av permanenta skyddsanordningar. Branschdokument för frivillig tillämpning.

> Räcke 07
> Bilaga 07
Information SVBRF >Medlemsinformation
>Medlemsansökan

>Presentation SVBRF
Powerpointfil kan laddas ned från medlemmarnas inloggningssida

Räckeskonferens

Räckeskonferens 16/11

>Inbjudan      >Anmälan     >Program

Notera att smärre ändringar kan komma att göras i det slutliga upplägget

OBS! Bokn nummer till Quality Hotel Galaxen rättat, ska vara 87324!


Krockprov på Elmia Nordic Road

Stort intresse för krockprovet som också bevakades av pressen.

SVBRF Elmia


Första krockprovet mot en s k fiskstjärt som avslutning på räcket.
Fotona talar sitt tydliga språk. Dockan blev halshuggen i 65 km/h!

svbrf_Krock_1a


Vid andra krockprovet för dagen körde bilen in i en testad, energiabsorberande räckesände som även erbjuder förankring av räcket bakom.
Hastigheten ca 65 km/h även här. Skillnaden är enorm mot fiskstjärtsavslutet.
Detta överlever bilföraren och passagerarna utan problem!

SVBR_Krock_2a
SVBRF_Krock_2bVIKTIG INFORMATION om ID06

Registreringar av auktoriserade montörer försenat p g a tekniska problem.

Behöver ni intyg på er auktorisation och inte kan finna det i ID06 kontakta adm@svbrf.se

Vi arbetar intensivt med ID06 för att lösa detta så snart som möjligt och hoppas att det inte ska orsaka alltför stora störningar.


Välkommen till SVBRF

SVBRF är en branschorganisation för företag och organisationer som är verksamma inom området trafiksäkerhetsmaterial/tjänster. Föreningen representerar tillverkare, återförsäljare, montage- och konsultföretag samt forskare inom området väg- och broräcken samt närliggande anordningar.

SVBRFs främsta mål är att främja trafiksäkerheten på det svenska vägnätet genom att:
● Sprida kunskap om de krav som gäller för räckesprodukter
● Arbeta för att norm- och säkerhetskrav samt svenska bestämmelser tillämpas lika i hela landet
● Vara remissinstans i standardiseringsarbetet inom EU och motsvarande svenska bestämmelser
● Företräda branschen gentemot Trafikverket, övriga myndigheter och organisationer.


Montageutbildning

> Läs mer om utbildningen

>Beställ förteckning över auktoriserade montörer

Använd auktoriserade montörer när det är dags för montage av dina skyddsanordningar!
VI VERKAR FÖR EN SÄKRARE TRAFIKMILJÖ LÄNGS SVERIGES VÄGAR.