Logga in

Svenska Väg- och Broräckesföreningen är en näringsdrivande ideell förening som har till uppgift att

Vara ett forum där medlemmar ges möjlighet att diskutera gemensamma intressen och lämna varandra råd och assistans.

Vara remissinstans och företräda branschen i norm- och standardiseringsfrågor.

Tillse att myndigheters regelverk och svensk standard följs och tillämpas lika över hela landet.

Informera och påverka för att öka kunskapen samt se till att aktuella standarder, regler och föreskrifter blir kända och tillämpade hos beställare och kunder.

Anordna utbildningar och kurser för medlemmar, entreprenörer och myndigheter/beställare.

Arbeta med och för branschgemensamma leveransvillkor.

Informera föreningens medlemmar rörande branschgemensamma frågor.

Agera för föreningens medlemmar i branschfrågor.

Om SVBRF

SVBRFs verksamhet riktar sig till samtliga aktörer på den svenska marknaden för väg- och broräcken. Här inbegrips Trafikverket med dess 7 regioner, driftområden, projektörer, bygg- och anläggningsföretag, testinstitut, forskare och naturligtvis räckesleverantörer och montageföretag där det stora flertalet är medlemmar i föreningen.

MÅL

Främja trafiksäkerheten i Sverige genom att sprida kunskap om gällande krav för räckesprodukter. Att kraven efterlevs skapar klara och lika spelregler för alla företag, i hela landet.

SVBRF STYRELSE

Ordförande Lennart Wahlund, RSSE
Ledamöter Gunnar Englund, Gunnar Prefab
  Magnus Andersson, Dahlströms Smidesverkstad
  Håkan Nilsson, Blue Systems
  André Nilsson Hugo, Saferoad Sverige
Suppleanter Johan Eriksson, Svevia
  Daniel Hilding, DynaMore
  Per Hellestig, Dala Bygg o Betong
  Jonas Skyllberg, VAP
  Anders Hamrin, Nordic Road Safety
Företrädare Göran Fredriksson

Medlemsresa till USA

medlemsresa

Information SVBRF
>Ladda ned> Ladda ned presentation SVBRF (pdf).
Powerpointfil finns på inloggningssidan
för medlemmar.SVBRF är medlem i
International Road Federation