Logga in

Aktuellt

Artiklar som beskriver räckessystem. Publicerade av Svensk Byggtjänst i AMA-nytt.
>Läs här!

> Räcke 18
> Bilaga 18


Beräkningsprogram
Pilhöjd - Båglängd


>Instruktion för märkning av permanenta skyddsanordningar. Branschdokument för frivillig tillämpning.

 Information SVBRF >Medlemsinformation
>Medlemsansökan

>Presentation SVBRF
Powerpointfil kan laddas ned från medlemmarnas inloggningssida
Allt för många vägarbetsplatser får anmärkning på skyddsanordningarna
>Läs mer...

Välkommen till SVBRF

SVBRF är en branschorganisation för företag och organisationer som är verksamma inom området trafiksäkerhetsmaterial/tjänster. Föreningen representerar tillverkare, återförsäljare, montage- och konsultföretag samt forskare inom området väg- och broräcken samt närliggande anordningar.

SVBRFs främsta mål är att främja trafiksäkerheten på det svenska vägnätet genom att:
● Sprida kunskap om de krav som gäller för räckesprodukter
● Arbeta för att norm- och säkerhetskrav samt svenska bestämmelser tillämpas lika i hela landet
● Vara remissinstans i standardiseringsarbetet inom EU och motsvarande svenska bestämmelser
● Företräda branschen gentemot Trafikverket, övriga myndigheter och organisationer.


Montageutbildning

Deltagare i praktikutbildningen för lin- och slänträcke övar på uppspänning av nymonterat linräcke

> Läs mer om utbildningen

>Beställ förteckning över auktoriserade montörer

Använd auktoriserade montörer när det är dags för montage av dina skyddsanordningar!
VI VERKAR FÖR EN SÄKRARE TRAFIKMILJÖ LÄNGS SVERIGES VÄGAR.

ID06