>Räckeskurser – online, 6-7 maj


Årets Montageutbildning i Rosersberg och Skövde


Välkommen till SVBRF


SVBRF är en branschorganisation för företag och organisationer som är verksamma inom området trafiksäkerhetsmaterial/tjänster. Föreningen representerar tillverkare, återförsäljare, montage- och konsultföretag samt forskare inom området väg- och broräcken samt närliggande anordningar. 

SVBRFs främsta mål är att främja trafiksäkerheten på det svenska vägnätet genom att: 
● Sprida kunskap om de krav som gäller för räckesprodukter
● Arbeta för att norm- och säkerhetskrav samt svenska bestämmelser tillämpas lika i hela landet
● Vara remissinstans i standardiseringsarbetet inom EU och motsvarande svenska bestämmelser
● Företräda branschen gentemot Trafikverket, övriga myndigheter och organisationer.


Montageutbildning

Deltagare i praktikutbildningen för lin- och slänträcke
övar på uppspänning av nymonterat linräcke.

Använd auktoriserade montörer när det är dags för montage av dina skyddsanordningar! 

SVBRF VERKAR FÖR EN SÄKRARE TRAFIKMILJÖ LÄNGS SVERIGES VÄGAR