Samtliga SVBRF kurser ställs in tillsvidare p g a de restriktioner som Coronaviruset för med sig.

Ny information och kursdatum meddelas så snart läget medger.


Konferens Säkrare Trafikmiljö

>Länk till föredragen (livesändningen)

>Föredragen som pdf-filer

Välkommen till SVBRF
SVBRF är en branschorganisation för företag och organisationer som är verksamma inom området trafiksäkerhetsmaterial/tjänster. Föreningen representerar tillverkare, återförsäljare, montage- och konsultföretag samt forskare inom området väg- och broräcken samt närliggande anordningar. 

SVBRFs främsta mål är att främja trafiksäkerheten på det svenska vägnätet genom att: 
● Sprida kunskap om de krav som gäller för räckesprodukter
● Arbeta för att norm- och säkerhetskrav samt svenska bestämmelser tillämpas lika i hela landet
● Vara remissinstans i standardiseringsarbetet inom EU och motsvarande svenska bestämmelser
● Företräda branschen gentemot Trafikverket, övriga myndigheter och organisationer.


Montageutbildning

Deltagare i praktikutbildningen för lin- och slänträcke
övar på uppspänning av nymonterat linräcke.

Använd auktoriserade montörer när det är dags för montage av dina skyddsanordningar! 

Beställ förteckning

SVBRF VERKAR FÖR EN SÄKRARE TRAFIKMILJÖ LÄNGS SVERIGES VÄGAR