Välkommen till SVBRF

SVBRF är en branschorganisation för företag och organisationer som är verksamma inom området trafiksäkerhetsmaterial/tjänster. Föreningen representerar tillverkare, återförsäljare, montage- och konsultföretag samt forskare inom området väg- och broräcken samt närliggande anordningar. 

SVBRFs främsta mål är att främja trafiksäkerheten på det svenska vägnätet genom att: 
● Sprida kunskap om de krav som gäller för räckesprodukter
● Arbeta för att norm- och säkerhetskrav samt svenska bestämmelser tillämpas lika i hela landet
● Vara remissinstans i standardiseringsarbetet inom EU och motsvarande svenska bestämmelser
● Företräda branschen gentemot Trafikverket, övriga myndigheter och organisationer


SVBRF deltog i seminarium för Riksdagens Trafikutskott

Finns det en väg för självkörande fordon i Sverige?

Den 11 maj anordnade Trafikutskottet i samarbete med SVBRF och SVMF ett lunchseminarium där utmaningar med självkörande fordon diskuterades >läs mera på Trafikverkets hemsida


Vill ni delta i montagegruppen anmäl er till Odd Bergström odd@svearacken.se med kopia till goran.fredriksson@svbrf.se

Läs mer om gruppen i mötesnoteringarna från den 18 mars. Ligger under >medlemssidan.


Montageutbildning

>Ladda ned Information SVBRFs Montageutbildning (pdf)

Använd auktoriserade montörer när det är dags för montage av dina skyddsanordningar! 

Bilder från årets Praktikutbildning i Rosersberg


P R E S S M E D D E L A N D E 220303

Förvarning om akut stålbrist och prishöjningar i räckesbranschen

Tillverkare och leverantörer av väg- och broräcken får nu besked om uppskjutna eller annullerade leveranser av stål och räckesdelar i stål.
Kriget i Ukraina har stoppat leveranser från Ryssland och Östeuropa. Länder med möjlighet att leverera blir överbelastade med beställningar och kan inte lämna något leveransbesked.
En ytterligare följd av krisen är ett skenande stålpris som förstärks av sjunkande värde på svenska kronan.
Även priset på zink till varmförzinkning av räckesdelarna är stigande.
I dagsläget finns ingen prognos på vare sig vart det tar vägen eller när situationen kan förbättras.


Regeringen satsar 75 miljarder på svensk infrastruktur i senaste budgeten, men Trafikverket måste reformeras!

>Länk till pressreleasen för SVBRFs och SVMFs gemensamma kommentar på höstbudgeten.