>Entreprenadjuridikkurs, 19 jan 2021, Rosersberg

>Räckeskurser – online, 25-26 jan, 25-26 feb, 6-7 maj

>Montageutbildningar, SVBRF Auktoriserad montör

SVBRF har fått ny ordförande!

Pontus Runesson
Pontus Runesson,
ny ordförande i SVBRF

Den 24 september hölls årsmötet del 2 på distans där det valdes representanter till de olika posterna i föreningen. En stor händelse i SVBRF historia blev valet av Pontus Runesson som ny ordförande efter epoken Lennart Wahlund.
Lennarts engagemang har betytt väldigt mycket för räckesbranschen under de 16 år som han varit ordförande. Han spelade dessutom en central roll i bildandet av SVBRF den dagen 16 mars 2004 när ett antal företagsrepresentanter samlades hos ATA i Sundbyberg (där Lennart arbetade då) för att diskutera behovet av att bilda en branschorganisation. Förutom ordförandeposten och allt vad det inneburit, har Lennart även medverkat i de utbildningar som SVBRF genomför årligen för de som vill bli auktoriserade räckesmontörer.
Lennart avslutar sitt ordförandeskap på egen begäran och avtackades med bl a blommor av företrädaren Göran Fredriksson.
Lennart kommer att kvarstå i SVBRF via sitt företag RSSE och både han och Göran ser mycket fram emot att föra SVBRF vidare mot nya tider med Pontus som ordförande!

Pontus Runesson, ny ordförande i SVBRF
Utbildad vid Universitet i Perth, Australien inom marknadsföring. Har arbetat med försäljning större delen av sin karriär förutom ett par år där han efter en utbildning i Norge till anläggningsdykare arbetade med dykeriarbeten i Sverige, Europa och sist mellanöstern.
Mellan 2017-2019 drev Pontus stora projekt på Saferoad. Sedan 2019 driver han bullerskärmsleverantören AQVIS Miljöspont AB som ägs av ett företagskluster från Eskilstuna med b.la en anläggningsfirma.

“Jag ser med tillförsikt fram emot mitt ordförandeskap i SVBRF, organisationen grundades av en mycket god anledning och har arbetat aktivt för trafiksäkerheten på våra vägar. Nu går vi in i nästa fas och jag hoppas kunna bidra med föryngring och nya infallsvinklar. Vi ses där ute.”


Välkommen till SVBRF


SVBRF är en branschorganisation för företag och organisationer som är verksamma inom området trafiksäkerhetsmaterial/tjänster. Föreningen representerar tillverkare, återförsäljare, montage- och konsultföretag samt forskare inom området väg- och broräcken samt närliggande anordningar. 

SVBRFs främsta mål är att främja trafiksäkerheten på det svenska vägnätet genom att: 
● Sprida kunskap om de krav som gäller för räckesprodukter
● Arbeta för att norm- och säkerhetskrav samt svenska bestämmelser tillämpas lika i hela landet
● Vara remissinstans i standardiseringsarbetet inom EU och motsvarande svenska bestämmelser
● Företräda branschen gentemot Trafikverket, övriga myndigheter och organisationer.


Montageutbildning

Deltagare i praktikutbildningen för lin- och slänträcke
övar på uppspänning av nymonterat linräcke.

Använd auktoriserade montörer när det är dags för montage av dina skyddsanordningar! 

SVBRF VERKAR FÖR EN SÄKRARE TRAFIKMILJÖ LÄNGS SVERIGES VÄGAR