SVBRFs verksamhet riktar sig till samtliga aktörer på den svenska marknaden för väg- och broräcken. Här inbegrips Trafikverket med dess 7 regioner, driftområden, projektörer, bygg- och anläggningsföretag, testinstitut, forskare och naturligtvis räckesleverantörer och montageföretag där det stora flertalet är medlemmar i föreningen.

MÅL

Främja trafiksäkerheten i Sverige genom att sprida kunskap om gällande krav för räckesprodukter. Att kraven efterlevs skapar klara och lika spelregler för alla företag, i hela landet.

SVBRF STYRELSE

Ordförande Pontus Runesson, Aqvis Miljöspont
Ledamöter Jonas Skyllberg, VAP VA-Projekt
Magnus Andersson, Dahlströms Smidesverkstad
Håkan Nilsson, Blue Systems
André Nilsson Hugo, Saferoad Sverige
Niklas Zellner, Benders
Suppleanter Johan Eriksson, Svevia
Per Hellestig, Dala Bygg o Betong
Göran Kållberg, ATA Hill & Smith
Anders Hamrin, Nordic Road Safety
Företrädare Göran Fredriksson

FAKTURERINGSUPPGIFTER:
Svenska Väg- och Broräckesföreningen
Fack 944
Box 3037
83103 Östersund

Mailadress för pdf-faktura:    944@faktura.scancloud.se