SVBRFs verksamhet riktar sig till samtliga aktörer på den svenska marknaden för väg- och broräcken. Här inbegrips Trafikverket med dess 7 regioner, driftområden, projektörer, bygg- och anläggningsföretag, testinstitut, forskare och naturligtvis räckesleverantörer och montageföretag där det stora flertalet är medlemmar i föreningen.

MÅL

Främja trafiksäkerheten i Sverige genom att sprida kunskap om gällande krav för räckesprodukter. Att kraven efterlevs skapar klara och lika spelregler för alla företag, i hela landet.

SVBRF STYRELSE

Ordförande Lennart Wahlund
Ledamöter Gunnar Englund, Gunnar Prefab
Magnus Andersson, Dahlströms Smidesverkstad
Håkan Nilsson, Blue Systems
André Nilsson Hugo, Saferoad Sverige
Suppleanter Johan Eriksson, Svevia
Per Hellestig, Dala Bygg o Betong
Jonas Skyllberg, VAP
Anders Hamrin, Nordic Road Safety
Företrädare Göran Fredriksson

FAKTURERINGSUPPGIFTER:
Svenska Väg- och Broräckesföreningen
Fack 944
Box 3037
83103 Östersund

Mailadress för pdf-faktura:    944@faktura.scancloud.se