Samtliga SVBRF kurser ställs in tillsvidare p g a de restriktioner som Coronaviruset för med sig.

Ny information och kursdatum meddelas så snart läget medger.