Montageutbildning Teori 2 – Distanskurs 1/2 dag

Uppdaterings- och förnyelsekurs för dig som blev auktoriserad montör för 5 år sedan, d v s 2019 eller tidigare.

INFORMATION
Kursen, som är en halvdags distanskurs, är riktad till dig som blev auktoriserad montör 2019 eller tidigare och vill behålla din auktorisation ytterligare en period.
Vi kommer att gå igenom nyheter på produktsidan, nya utgåvor av viktiga standarder och regelverk samt förändringar i tillämpning. Nya forskningsrön och exempel från verkliga fall/olyckor.

Efter avslutad kurs sker registrering i ID06 kompetensdatabas och giltighetstiden som SVBRF auktoriserad montör förlängs 5 år.
I samband med bekräftelse av anmälan kommer en blankett för samtycke till registreringen att skickas med. Ange om ni önskar skriftligt intyg istället eller vill ha ett som komplement till registreringen i ID06 kompetensdatabas. Intyget skickas i så fall som pdf-fil till angiven e-postadress.

KURSDATUM 2024

21/2 alt 12/3

Kl. 8.30
öppnar ”kursrummet” för inloggning och registrering.
Kl. 8.45 startar kursen och slutar senast 12.00

Anmälan:
Senast 5 arbetsdagar före kursstart.

Så här går Distanskursen till:
Kursdeltagaren får, några dagar före kurstillfället, en länk och instruktioner för uppkoppling till ”klassrummet”
Deltagarna kommer att kunna ställa frågor interaktivt under hela kursen.

Kursavgift:
2550:- (medlem 2167,50)
Nedladdningsbar pdf med kursdokument ingår.
Alla priser exkl. moms.

Avbokning:
Avboka genom att skicka ett mail till adm@svbrf.se
Vid avbokning efter sista anmälningsdag, faktureras hela deltagaravgiften.

SVBRF förbehåller sig rätten att ställa in kurs vid för lågt deltagarantal.

FRÅGOR? Kontakta Göran Fredriksson, 070-4419254

Varmt välkommen!