Montageutbildning Teori 2 – Online 1/2 dag

Nya kursdatum är under planering

Uppdaterings- och förnyelsekurs för dig som blev auktoriserad montör för 5 år sedan

INFORMATION
Kursen, som är en halvdags distanskurs, är riktad till dig som blev auktoriserad montör 2016 eller tidigare och vill behålla din auktorisation ytterligare en period.
Vi kommer att gå igenom nyheter på produktsidan, nya utgåvor av viktiga standarder och regelverk samt förändringar i tillämpning. Nya forskningsrön och exempel från verkliga fall/olyckor.

Efter avslutad kurs sker registrering i ID06 kompetensdatabas och giltighetstiden som SVBRF auktoriserad montör förlängs 5 år.
I samband med bekräftelse av anmälan kommer en blankett för samtycke till registreringen att skickas med. Ange om ni önskar skriftligt intyg istället eller vill ha ett som komplement till registreringen i ID06 kompetensdatabas. Intyget skickas i så fall som pdf-fil till angiven e-postadress.

KURSDATUM

Nya kursdatum är under planering

Kl. 8.30 – 12.00

Så här går Onlinekursen till:
Kursdeltagaren får, några dagar före kurstillfället, en länk och instruktioner för uppkoppling till ”klassrummet”
Deltagarna kommer att kunna ställa frågor interaktivt under hela kursen.
Kursdokumentationen skickas ut innan kurstillfället.

Kursavgift: 2675 kr exkl moms. Kursavgiften faktureras efter genomförd kurs. SVBRF medlemmar får 15% rabatt.

Anmälan: För att kursdokumentationen ska hinna fram till kursstarten behöver vi din anmälan senast 6 arbetsdagar före kursstart.

Avbokning:
Avboka genom att skicka ett mail till adm@svbrf.se
Vid avbokning senast 6 arbetsdagar innan kursdatum utgår ingen avgift.
Vid avbokning därefter faktureras hela deltagaravgiften.

SVBRF förbehåller sig rätten att ställa in kurs vid för lågt deltagarantal.

FRÅGOR? Kontakta Göran Fredriksson, 070-4419254

Varmt välkommen!