Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som är projektör och behöver mer kunskaper om hur man projekterar vägskyddsanordningar,
dvs väg- och broräcken, räckesavslutningar, räcken i radier mm

>Informationsblad pdf-fil

Deltagare bör ha genomgått ”SVBRF Räckeskurs, Skyddsanordningar för fordon” >Länk

I denna kurs går vi bl a igenom:
Tillämpningen av de regelverk som styr användandet och utformningen av vägskyddsanordningar exempelvis VGU.
-När kommer vägskyddsanordningar in i en vägs planeringsprocess.
-Redovisning av vägskyddsanordningar i förfrågningsunderlag.
-Projektering av vägskyddsanordningar – Övningsexempel från verkligheten.
–Val av räckestyp, kapacitetsklass, höjd och andra egenskapskrav
–Räckeavslutningar, val beroende på vägtyp, referenshastighet, placering och räckestyp
-Kravställning av tillfälliga vägskyddsanordningar i ett förfrågningsunderlag.

Kursledare
Jonas Skyllberg, VAP VA-Projekt AB/ Ordförande i SVBRF
Jonas är vägprojektör och uppdragsledare för konsultuppdrag, mestadels i Trafikverksuppdrag, och har över 30-års erfarenhet av vägprojektering.

KURSDATUM HÖSTEN 2024
Distanskurs via teams
3 okt alt 5 nov
08.00 till 12.00. Raster kommer att läggas in

Kursavgift:
3190 kr exkl moms SVBRF medlemmar får 15% rabatt.
Pdf med kursdokumentation ingår.

Anmälan:
Anmälningsformulär finns längre ned på sidan. Sista anmälningsdag 7 dagar före kursstart.

Avbokning:
Avboka genom att skicka ett mail till adm@svbrf.se
Vid avbokning efter sista anmälningsdag faktureras hela deltagaravgiften.

ID06 Kompetensdatabas
Efter genomgången betald kurs registreras detta i ID06 Komptensdatabas efter deltagarens samtycke.

SVBRF förbehåller sig rätten att ställa in kurs vid för lågt deltagarantal.

Insamlade personuppgifter sparas hos SVBRF 10 år och används endast för kontroll vid utfärdande av kursintyg på förfrågan från berörd person.

Börja med att ange vilket datum du önskar gå Påbyggnadskurs(obligatoriskt)

Varmt Välkommen!