Målgrupp
Kursen riktar sig till dig som är projektör och behöver mer kunskaper om hur man projekterar vägskyddsanordningar,
dvs väg- och broräcken, räckesavslutningar, räcken i radier mm

>Anmälningsformulär längre ned på sidan

>Informationsblad pdf-fil

Deltagare bör ha genomgått ”SVBRF Räckeskurs, Skyddsanordningar för fordon” >Länk

I denna kurs går vi bl a igenom:
Tillämpningen av de regelverk som styr användandet och utformningen av vägskyddsanordningar exempelvis VGU.
-När kommer vägskyddsanordningar in i en vägs planeringsprocess.
-Redovisning av vägskyddsanordningar i förfrågningsunderlag.
-Projektering av vägskyddsanordningar – Övningsexempel från verkligheten.
–Val av räckestyp, kapacitetsklass, höjd och andra egenskapskrav
–Räckeavslutningar, val beroende på vägtyp, referenshastighet, placering och räckestyp
-Kravställning av tillfälliga vägskyddsanordningar i ett förfrågningsunderlag.

Kursledare
Jonas Skyllberg, VAP VA-Projekt AB/ Ordförande i SVBRF
Jonas är vägprojektör och uppdragsledare för konsultuppdrag, mestadels i Trafikverksuppdrag, och har över 30-års erfarenhet av vägprojektering.

KURSDATUM VÅREN 2024
Distanskurs via teams
13 feb alt 24 maj
08.30 till 12.00. Raster kommer att läggas in

Kursavgift:
3190 kr exkl moms SVBRF medlemmar får 15% rabatt.
Pdf med kursdokumentation ingår.

Anmälan:
Anmälningsformulär finns längre ned på sidan. Sista anmälningsdag 7 dagar före kursstart.

Avbokning:
Avboka genom att skicka ett mail till adm@svbrf.se
Vid avbokning efter sista anmälningsdag faktureras hela deltagaravgiften.

ID06 Kompetensdatabas
Efter genomgången betald kurs registreras detta i ID06 Komptensdatabas efter deltagarens samtycke.

SVBRF förbehåller sig rätten att ställa in kurs vid för lågt deltagarantal.

Börja med att kryssa för datumet

Varmt Välkommen!