KURS RÄCKESBESIKTNING

Kursen riktar sig till besiktningsmän som ska utföra besiktningar av skyddsanordningar för fordon (räcken) åt Trafikverket.
Genomförd utbildning förväntas bli ett krav som Trafikverket kommer att ställa på de som anlitas för besiktningsuppdrag.
Rekommenderade förkunskaper är erfarenhet från något eller några av dessa områden:
Väg-/broutformning, biträdande besiktningsman, praktisk erfarenhet av vägbyggnad samt ha genomfört SVBRF Räckeskurs (1 dag).

>Infoblad pdf-fil

Gå vidare till Anmälningsformulär

KURSINNEHÅLL:
Introduktion. Besiktningens betydelse för trafiksäkerheten
1. Ansvar och arbetsuppgifter. Begränsningar och befogenheter.
Bemanning av Besiktningsorganisation, Etikfrågor
2. Allmän räckeskunskap och AMA-koder.
3. Definition av begrepp och facktermer
4. Beställarens organisation. Kontaktpersoner och funktioner på byggplats respektive vid besiktning
5. Förberedelser
6. Dokument
7. Besiktning på plats
8. Protokoll – utformning och innehåll
9. Checklista, kontroller på plats
10. Exempel – analys och diskussion
Gränsdragningar och tolkning. Avvikelser. Trafiksäkerheten som helhet.
Kulturhistoriska värderingar. Accept av ”speciallösningar”.
Hantering av klagomål/ifrågasättande.

Fördjupningsmaterial medföljer kursdokumentationen.

KURSLEDARE:
Medverkar gör representanter från Trafikverket, besiktningsföretag samt Svenska Väg- och Broräckesföreningen, SVBRF.

DATUM OCH PLATS

24 oktober – STOCKHOLM, TRAFIKVERKET
Solna Strandväg 98, Solna
Mötesrum 2071 New York, plan 2

KURSAVGIFT 
8200:- (SVBRF medlemmar har 15% rabatt).
Kursdokumentation ingår i kursavgiften.
För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår.
Alla priser exkl. moms.

AVBOKNING
Avboka genom att skicka ett mail till adm@svbrf.se
Vid avbokning efter sista anmälningsdag faktureras hela deltagaravgiften.

SVBRF förbehåller sig rätten att ställa in kurs vid för lågt deltagarantal.

Insamlade personuppgifter sparas hos SVBRF 10 år och används endast för kontroll vid utfärdande av kursintyg på förfrågan från berörd person.

FRÅGOR
Kontakta Göran Fredriksson, SVBRF. 070-441 92 54 goran.fredriksson@svbrf.se

Jag anmäler mig till Räckesbesiktningkurs (obligatoriskt)

Varmt Välkommen!