Projektering

Projektering

Vid projekteringen finns många olika förutsättningar och krav att ta hänsyn till för att välja mest lämpade skyddsanordning och de egenskapskraven den ska ha. Trafikverket utfärdar också kravdokument som ska uppfyllas t ex TRVK Bro och VGU (Vägar och Gators Utformning) som är tvingande för statlig väghållare. Till sin hjälp har projektören även beskrivande texter i AMA Anläggning som utges av Svensk Byggtjänst och TRV AMA Anläggning som är Trafikverkets tillägg och ändringar. Dokumenten uppdateras relativt ofta och kräver regelbunden bevakning om den projekterade entreprenaden ska följa gällande krav.
Projekteringen är mycket viktig för att det i slutänden ska bli en trafiksäker räckesentreprenad med god driftsekonomi.

>Beräkningsprogram Pilhöjd och Båglängd