Balkräcken

ProduktnamnKlassArb.bredd/
Fordonsinträngn.
W / VI
Skade-
riskklass
Snöplogs-
klass
Ståndare
c-c, m
CE-märkn/DoPLeverantör
Flexbeam SPR4, enkelsidigtN2W1/VI1B42161220ATA Hill & Smith AB
Flexbeam SPR4, enkelsidigtN2W2/VI2B42,5161220ATA Hill & Smith AB
Fleaxbeam SPR4, enkelsidigtN2W3/VI3A44161220ATA Hill & Smith AB
Fleaxbeam SPR4, enkelsidigtN2W4/VI4A45161220ATA Hill & Smith AB
Flexbeam CEFB12, dubbelsidigtN2W2A31,6140528ATA Hill & Smith AB
Flexbeam CEFB13, dubbelsidigtN2W3A34140528ATA Hill & Smith AB
Flexbeam CEFB14, dubbelsidigtN2W4A34,8140528ATA Hill & Smith AB
Flexbeam plus
CEFB21, enkelsidigt
N2W1B31,2140528ATA Hill & Smith AB
Flexbeam plus
CEFB22, enkelsidigt
N2W2B32140528ATA Hill & Smith AB
Flexbeam plus
CEFB23, enkelsidigt
N2W3B32,8140528ATA Hill & Smith AB
Flexbeam
CEFB04, enkelsidigt
N2W4A34140311ATA Hill & Smith AB
Flexbeam
CEFB05, enkelsidigt
N2W5A35140311ATA Hill & Smith AB
Flexbeam, plus
CEFB64, enkelsidigt
H1W4B32150412ATA Hill & Smith AB
Flexbeam plus
CEFB85, enkelsidigt
H2W5B32140528ATA Hill & Smith AB
Flexbeam plus CEFB63, enkelsidigtH1W4B31,6150512ATA Hill & Smith AB
Flexbeam plus CEFB63, enkelsidigtH1W3/VI6B31,6150412ATA Hill & Smith AB
Bri-flex
CEFB95 dubbelsid.
H2W5A1,6140528ATA Hill & Smith AB
FMK-EU2N2W4B3190820ATA Hill & Smith AB
FMK-EU4N2W5A3190820ATA Hill & Smith AB
FMK-EUK2N2W5A4190820ATA Hill & Smith AB
FMK-EUK4N2W6A4190820ATA Hill & Smith AB
Birsta KN2W5A2190815Saferoad Sverige AB
Birsta KN2W6A4190815Saferoad Sverige AB
Birsta SN2W2A1190815Saferoad Sverige AB
Birsta SN2W5A5190815Saferoad Sverige AB
Birsta W2N2W4A2190815Saferoad Sverige AB
Birsta W2N2W4A4190815Saferoad Sverige AB
Birsta W3+ (EU2)N2W3A32190815Saferoad Sverige AB
Birsta W3+ (EU4)N2W3A34190815Saferoad Sverige AB
Birsta W3N2W4A2190815Saferoad Sverige AB
Birsta W3N2W5A4190815Saferoad Sverige AB
Birsta W3 EM1,33N2W4 1,2mB1,33110623Saferoad Sverige AB
Birsta W3 EM2N2W5 1,6mA2110623Saferoad Sverige AB
Birsta W3 DM1,33N2W5 1,4mB1,33110630Saferoad Sverige AB
Birsta W3 DM4N2W5 1,6mB4110630Saferoad Sverige AB
D-Fence N2W2N2W4 1,1mA2111104Dahlströms Smidesverkstad AB
D-Fence N2W4N2W5 1,7mA4111104Dahlströms Smidesverkstad AB
D-Fence N2K2N2W5 1,7mA2111104Dahlströms Smidesverkstad AB
D-Fence N2K4N2W6 2mA4111104Dahlströms Smidesverkstad AB
Easy-Rail 1.33N2W2 0,8mA1.33131121RSSE Roadside Safety Engineering AB
Easy-Rail 2.00N2W3 1,0mA2.00140107RSSE Roadside Safety Engineering AB
Easy-Rail 4.00N2W4 1,1mA4.00110713RSSE Roadside Safety Engineering AB
Easy-Rail 6.00N2W5 1,4mA6.00110713RSSE Roadside Safety Engineering AB
Easy-Rail 1.33H1W3A1.33131121RSSE Roadside Safety Engineering AB
Easy-Rail 2.00H1W4A2.00140107RSSE Roadside Safety Engineering AB
Fracasso B25365N2W6A2,66RSSE Roadside Safety Engineering AB
Fracasso 3n24156H2W8A2,25RSSE Roadside Safety Engineering AB
Fracasso 3n24872H2W7A2RSSE Roadside Safety Engineering AB
Fracasso B26825H2W8A2RSSE Roadside Safety Engineering AB
Fracasso 3n21756H3W8A1,5RSSE Roadside Safety Engineering AB
Fracasso 3n28428H4bW6B1,9RSSE Roadside Safety Engineering AB
MegaRail esN2W2ANPD*2150826Saferoad Sverige AB
MegaRail ec 4.4H2W4ANPD*1,33150805Saferoad Sverige AB
MegaRail skH2W2ANPD*1,33150826Saferoad Sverige AB
MegaRail skH4bW4ANPD*1150826Saferoad Sverige AB
Nordic Stalpro suN2W2A32170404Nordic Road Safety AB
Nordic Stalpro s4N2W3A34170317Nordic Road Safety AB
Nordic SF N2N2W3A44170210Nordic Road Safety AB
Nordic Stalpro slN2W4A36170317Nordic Road Safety AB
Nordic W N2N2W4 /W5A32.0 / 4,0160422Nordic Road Safety AB
Nordic K N2N2W5 / W6A42,0 / 4,0160422Nordic Road Safety AB
Nordic Stalpro hdH1W3A31,33170317Nordic Road Safety AB
Nordic Stalpro suH1W3A32170404Nordic Road Safety AB
Nordic ID H1 DubbelH1W3A32170404Nordic Road Safety AB
Nordic Stalpro s4H1W4A34170317Nordic Road Safety AB
Nordic ID H1H1W5A34170317Nordic Road Safety AB
Nordic SF H2 HighH2W2B42170407Nordic Road Safety AB
Nordic W H2H2W3B31,8170417Nordic Road Safety AB
Nordic Stalpro hdH2W4A31,33170317Nordic Road Safety AB
Nordic ID H2H2W4A31,33170317Nordic Road Safety AB
Nordic W++H3W5B41,33170404Nordic Road Safety AB
Nordic W N2 GreenN2W3A35.0190629Nordic Road Safety AB
Nordic W H1 GreenH1W4/VI4A35.0191006Nordic Road Safety AB
Nordic W L1 GreenL1W4/VI4A35.0191006Nordic Road Safety AB
Nordic W H2 HighH2W2/VI4B32.0180526Nordic Road Safety AB
SuperRail ES 1.0N2W2A1120118DAVNORDIC AB
SuperRail ES 1.0H1W3A1120118DAVNORDIC AB
SuperRail ECO eH2W4B2120118DAVNORDIC AB
SuperRail ECO dH2W4B2120118DAVNORDIC AB
SuperRail eH2W4A1.33120118DAVNORDIC AB
SuperRail dH2W4B1.33120118DAVNORDIC AB
SuperRail dH4bW5B1.33120118DAVNORDIC AB
SuperRail eH4bW7A1.33120118DAVNORDIC AB
StalPro Rail suN2W2A2140331DAVNORDIC AB
StalPro Rail esN2W2B2140331DAVNORDIC AB
StalPro Rail
s 4
N2W3A4140331DAVNORDIC AB
StalPro Rail SP15 w2N2W4A2140331DAVNORDIC AB
StalPro Rail SP15 w4N2W5A4140331DAVNORDIC AB
StalPro Rail esH1W2A2140331DAVNORDIC AB
StalPro Rail hdH1W3A1.33140331DAVNORDIC AB
StalPro Rail suH1W3A2140331DAVNORDIC AB
StalPro Rail
s 4
H1W4A4140331DAVNORDIC AB
StalPro Rail hdH2W4A1.33140331DAVNORDIC AB
StalPro Rail dH2W5A2140331DAVNORDIC AB