Övergångar mm

Övergångar, vägräckesändar, öppningsbara räckesdelar m.m.

ProduktnamnKap.klassArbetsbreddUtböj.-klassFordons-
rörelseklass
Skade-
riskklass
Godtagen
av TRV
ej CE-märkt
Leverantör
ABC-terminal
Vägräckesände
P4D.1.1Z1B990728ATA Bygg- Markprodukter AB
Trend CEN
Enkelsidig
P2D.1.1Z2AATA Bygg- Markprodukter AB
Trend CEN
Enkelsidig
P4D.1.1Z2AATA Bygg- Markprodukter AB
Trend CENDubbelsidigP2D.1.1Z2BATA Bygg- Markprodukter AB
Trend CENDubbelsidigP4D.1.1Z2BATA Bygg- Markprodukter AB
Birsta SafeEndP4S0,5; T1,0Z1B130628Saferoad Birsta AB
CADOH2W2 (0,8m)C190527ATA Bygg- Markprodukter AB
Easy-Rail P2
Vägräckesände
P2y1(<1.00m)
z1(<4.00m)
ARSSE Roadside Safety Engineering AB
Easy-Connect ESP
Övergångar
N2W3ARSSE Roadside Safety Engineering AB
Easy-Connect EDSP
Övergångar
H1W3BRSSE Roadside Safety Engineering AB
Easy-Connect Super-Rail Eco
Övergångar
H1W4BRSSE Roadside Safety Engineering AB
Euro ET
Vägräckesände
P4 <0,5 (X1)
2,75 (Y3)
Z2AATA Bygg- Markprodukter AB
Nordic SMA T2 L=4mP2X1,Y1Z2BNordic Road Safety AB
Nordic SMA T4 L=6mP4X1,Y1Z1BNordic Road Safety AB
S-A-B
Barriäröppning från 4,3 till 34,4m
H2W6ARSSE Roadside Safety Engineering AB
X-Tension 110
Vägräckesände
P4D1.1Z2BRSSE Roadside Safety Engineering AB
OBEX P4P4D1Z1A170904RSSE Roadside Safety Engineering AB
OBEX P2P2D1Z1A171218RSSE Roadside Safety Engineering AB