Branschen och miljön

Sedan våren 2019 har SVBRF aktivt arbetat för att skapa rätt förutsättningar för att samtliga medlemmar ska kunna deklarera miljöprestanda. För tillfället förs det diskussioner kring de undantag som kan åberopas i det fall resursbehovet anses vara för stort för den enskilde medlemmen. De undantag som ligger föremål för diskussion, träder i kraft då ett verifikat (1) till minst 90% baseras på en godkänd EPD eller för (2) tagits fram i en granskad LCA-modell.

SVBRF arbetar just nu med att skriva en sub-PCR för att stärka jämförbarheten mellan de miljövarudeklarationer som publiceras och ämnas tillämpas som verifikat. Arbetet genomförs i samarbete med programoperatören IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det första utkastet kommer inom kort presenteras för remitterande arbete. Om ni önskar lämna synpunkter på utkastet, var god kontakta Diego Penaloza, diego.penaloza@ivl.se