Montageutbildning Teori 1 2022
– Distanskurs 4 halvdagar

INFORMATION
Kursen vänder sig till personal som arbetar/eller kommer att arbeta som montageledare/montör av skyddsanordningar för fordon, d v s alla typer av räcken, krockdämpare och vägräckesändar, samt andra som vill skaffa sig bred kunskap inom området.
Distanskurs under 4 halvdagar (förmiddagar). Vi kommer att ta upp “allt” som rör räcken, räckesmontage och de regler som omgärdar verksamheten. Sista dagen avslutas kursen med ett kunskapsprov som utförs på din egen dator eller på papper.
Teori 1 utgör en del av utbildningen och kompletteras sedan med praktik för att bli en av SVBRF auktoriserad räckesmontör, något som registreras i ID06 kompetensdatabas.

Godkänd teorikurs kompletterad med någon av praktikdelarna uppfyller Trafikverkets krav på kompetens! Du blir av SVBRF auktoriserad montör!

KURSDATUM

Distanskurser 4 halvdagar

Teori 1 – maj: 6/5, 13/5 och 19-20/5. Sista anmälningsdag har passerat.

>KURSPROGRAM (pdf-fil)

Så här går Distanskursen till:
Halvdagar ca. 8.30-12.00 Exakt tid får du via mail.
Kursdeltagaren får, några dagar före kurstillfället, en länk och instruktioner för uppkoppling till ”klassrummet”
Deltagarna kommer att kunna ställa frågor interaktivt under hela kursen.
Kursdokumentationen skickas ut innan kurstillfället.

Kursavgift: 7550 kr exkl moms. Kursavgiften faktureras efter genomförd kurs. SVBRF medlemmar får 15% rabatt.

Avbokning:
Avboka genom att skicka ett mail till adm@svbrf.se
Vid avbokning efter sista anmälningsdag faktureras hela deltagaravgiften.

SVBRF förbehåller sig rätten att ställa in kurs vid för lågt deltagarantal.

FRÅGOR? Kontakta Göran Fredriksson, 070-4419254

Varmt välkommen!