Räckeskurs på distans 15-16 oktober

>Information >Kursupplägg

Anmälan

Vi vill ha din anmälan senast den 8 oktober för att hinna skicka ut kursdokumentationen till kursstarten.

Kursanmälan är bindande. Vid avbokning senast 2020-10-08 utgår ingen avgift.
Vid avbokning efter 2020-10-08 faktureras hela deltagaravgiften
Pris 3475:-/person exkl. moms. Medlemsföretag i SVBRF får 15 % rabatt.
Deltagaravgiften faktureras efter genomförd kurs.
SVBRF förbehåller sig rätten att ställa in kurs vid för lågt deltagarantal.
Meddelas anmälda kursdeltagare senast 2 arbetsdagar före kursstart.

Jag anmäler mig till distanskurs – Räckeskurs 15 och 16 oktober 2020


Vi kan hålla 1 dags Räckeskurs på plats hos er. Kontakta i så fall goran.fredriksson@svbrf.se för en offert.


Vill du ha info via mail om kommande Räckeskurser, skicka ett mail till adm@svbrf.se