Korrosionsskydd

Varmförzinkning är helt dominerande som korrosionsskydd på räcken. I korthet så fungerar detta så att zinken offrar sig istället för stålet så länge det finns zink kvar. Zinkens förmåga att verka som korrosionsskydd för järn och stål har varit väl känt i flera århundraden.
Generellt tillämpas i Sverige ett högre krav på zinkskikt (och därmed korrosionsskydd) än i övriga Europa genom en nationell bilaga i standarden SS-EN ISO 1461:2009. Vanligen krävs zinkskikttjocklek Fe/Zn 115 enligt tabell NA.1.