Utbildning

Räcken ska rädda liv!
Felaktigt val av skyddsanordning eller brister i montage och underhåll kan ge helt motsatt effekt och dessutom skapa en falsk känsla av säkerhet. Rätt kompetens från projektering till färdigt montage är nyckeln till en trafiksäker vägmiljö. Trafikverket kräver också kompetensbevis bl a av ansvarig räckesmontör.
SVBRF satsar mycket på utbildning och har tagit fram eget kursmaterial, som uppdateras löpande. Kurserna (som vanligen genomförs under lågsäsong jan – april) riktar sig till alla personer som på olika sätt arbetar med skyddsanordningar för fordon, där projektörer och inspektörer/kontrollanter utgör speciellt prioriterade grupper. Såväl allmänna räckeskurser som riktade och/eller anpassade utbildningar genomförs.

Auktoriserad montör

Efter genomgången teoretisk utbildning med godkänt prov kompletterat med praktik på olika räckestyper auktoriserar SVBRF räckesmontörer. Kompetensbeviset visar vilka skyddsanordningar montören är utbildad för och accepteras av Trafikverket.